top of page

Fri, Mar 08

|

's-Hertogenbosch

Singing Circle met Jeska & Romain - Den Bosch (NL)

On Friday evening the 8th of March, we warmly invite you for a Singing Circle at the beautiful studio of 'Yoga aan de Kade' in Den Bosch, The Netherlands

Registration is closed
See other events
Singing Circle met Jeska & Romain - Den Bosch (NL)
Singing Circle met Jeska & Romain - Den Bosch (NL)

Time & Location

Mar 08, 2024, 7:00 PM – 9:30 PM

's-Hertogenbosch, Handelskade 11, 5211 TH 's-Hertogenbosch, Netherlands

About the event

Singing Circle met Jeska Onderwater & Romain Gauthier (scroll for English) Voel je van harte uitgenodigd voor een magische Singing Circle met Jeska Onderwater en Romain Gauthier in de prachtige studio van 'Yoga aan de Kade' in Den Bosch. Op vrijdag 8 maart 2024 komen we samen om te zingen, te voelen, te ademen, te bewegen en onze stem vrij te laten klinken. Jeska & Romain zullen de cirkel begeleiden met stem, gitaar, percussie en andere instrumenten. 8 maart is Internationale Vrouwendag, een dag die symbool staat voor gelijkwaardigheid, empowerment en expressie geven aan dat wat er in je leeft. In de cirkel nemen we deze intentie mee voor iedereen die deelneemt. Iedereen is welkom. Je hebt geen zangervaring nodig, de cirkel is een plek om samen te zingen, te luisteren en te ontvangen. Breng je mooie zelf en je instrumenten mee als je wilt! ❤ Over Jeska & Romain 𝕁𝕖𝕤𝕜𝕒 𝕆𝕟𝕕𝕖𝕣𝕨𝕒𝕥𝕖𝕣 is singer-songwriter en facilitator van creatieve workshops en retreats. Ze zingt en schrijft vanuit haar hart; haar muziek en stem nemen je mee op reis naar je gevoelswereld. Als muzikant en creatief therapeut begeleidt Jeska zangcirkels en stembevrijding workshops in verschillende settings. In 2023 verscheen haar nieuwe album 'The Circle of Remembrance', met liedjes die je helpen herinneren wie je werkelijk bent. Meer info en muziek via: www.jeskaonderwater.com ℝ𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟 𝔾𝕒𝕦𝕥𝕙𝕚𝕖𝕣 faciliteert ruimtes voor jong en oud, in verschillende contexten met momenten van dans, zang, improvisatie & creatief schrijven. Hij verkent de wereld als reizende dichter en heeft net zijn nieuwe project "Re.enchantons la Terre" gelanceerd: een creatief platform dat mensen en projecten uitlicht die hun unieke licht laten schijnen op nieuwe manieren van leven. Meer informatie via: https://www.romaingauthier.org/ 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥𝕤 Prijsopties: 30 EUR Supportive Singing Bird ticket: Een ticket dat onze muziek, creatieve projecten en de creatieve energie die we delen met de wereld financieel ondersteunt. 25 EUR Basic Singing Bird Ticket: Het basis ticket is de eerlijke uitwisseling voor de zangcirkel zonder extra bijdrage voor onze andere projecten. 20 EUR Solidary Singing Bird Ticket: Het solidaire ticket is voor diegenen die minder te besteden hebben en die graag deel willen nemen. 8 EUR Young Songbird Ticket Een speciaal ticket voor kinderen tussen 6 en 14 jaar die graag meezingen in de cirkel! Kinderen van 0-5 jaar hebben gratis toegang. Special singing bird: We zijn ons bewust van verschillende financiële realiteiten. Als je graag deel wilt nemen maar op dit moment je budget niet toereikend is, neem dan contact met ons op om een alternatieve manier uitwisseling te vinden. Deuren open: 19h00 Opening van de cirkel: 19h30 Afsluiting: 21h30 Meer informatie over Yoga aan de Kade: https://www.yogaaandekade.nl/ Heb je vragen, neem dan contact op met Jeska via : jeska.onderwater@gmail.com ------------------------------------------------------------------------ (ENGLISH) On Friday evening the 8th of March, we warmly invite you for a Singing Circle at the beautiful studio of 'Yoga aan de Kade' in Den Bosch, The Netherlands 𝕃𝕖𝕥'𝕤 ℝ𝕖-𝕖𝕟𝕔𝕙𝕒𝕟𝕥 𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕧𝕖𝕤 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔 In these times of transition, we need creative tools that allow us to connect to who we truly are. To express our truth. To walk the path of our heart with courage and trust. And to celebrate the turning of seasons inside ourselves and on our beautiful planet. For us, music is one of the gateways that connect us to our emotions, to our needs. Music helps to release what is no longer serving us and honor both the challenges and joys of our lives. 𝕆𝕡𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕦𝕣 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥'𝕤 𝕧𝕠𝕚𝕔𝕖 On Friday the 8th of March 2024, we will gather to sing in circle, to feel, to breathe, to move and let our voices unite in harmony. Romain & Jeska will guide the circle with voice, guitar, drum and other instruments. 8 March is International Women's Day, a day that symbolises equality, empowerment and expressing the truth inside you. In the circle, we will take this intention with us for all who participate. Come as you are. Everyone is welcome. Bring your beautiful self, bring your instruments if you wish! ❤ 𝔸𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕦𝕤 𝕁𝕖𝕤𝕜𝕒 𝕆𝕟𝕕𝕖𝕣𝕨𝕒𝕥𝕖𝕣 is a singer-songwriter who sings and writes from and for the heart. As a musician and creative therapist, she has been guiding singing circles and vocal expression workshops in all kinds of settings. Music is the medicine of her soul that she loves to share. Her music and voice are mostly enjoyed intimate settings with space for deep listening and free expression of the voice. More info and music via https://www.jeskaonderwater.com ℝ𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟 𝔾𝕒𝕦𝕥𝕙𝕚𝕖𝕣 facilitates spaces for young and old, in various contexts with moments of dance, song, improvisation & creative writing. He explores the Earth as a traveling poet and has just launched his new project "Re.enchantons la Terre": a creative exploration that highlights people and projects that shine their unique light on new possibilities. More information via: https://www.romaingauthier.org/ 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥𝕤 Price options: 30 EUR Supportive Singing Bird ticket: A ticket that financially supports our music and creative projects and the creative energy we share with the world. 25 EUR Basic Singing Bird ticket: The basic ticket is the fair pay for the singing circle without extra contribution for our other projects. 20 EUR Solidary Singing Bird ticket: The solidary ticket is for those with less to spend who would love to join the circle. 8 EUR Young Songbird Ticket A special ticket for children between 6- 14 years who wish to join the circle! Children aged 0-5 years have free entrance. Special Singing Bird: We wish to be inclusive and are aware of different financial realities. Warm welcome to everyone who feels called to join the circle: please contact us for finding an alternative way of joining us with a different form of exchange. Doors open: 19h00 Opening of the circle: 19h30 Closing: 21h30 More information about Yoga aan de Kade: https://www.yogaaandekade.nl/ If you have any questions, please contact us via : jeska.onderwater@gmail.com or rgauthier.lic@gmail.com! We look forward to a magical evening of sound and connection with each other! Jeska & Romain

Share this event

bottom of page